BHXH tỉnh Đắk Lắk: Danh sách cơ sở khám chữa bệnh BHYT đăng ký KCB ban đầu năm 2020

Đào Công
31/10/2019 00:01
D

BHXH tỉnh Đắk Lắk ra thông báo số 2150/ BHXH-GĐBHYT về việc thông báo cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT, đăng ký KCB ban đầu năm 2020 trên địa bản Tỉnh.

Theo đó BHXH tỉnh Đắk Lắk rất mong sự phối hợp của BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân và các cơ sở KCB BHYT để việc đăng ký KCB ban đầu đúng theo quy định.

Ảnh: Internet

Để thuận lợi cho BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân cấp thẻ BHYT cho đối tượng có nhu cầu đăng ký KCB BHYT trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, BHXH tỉnh Đắk Lắk thông báo các cơ sở KCB tỉnh ngoài được đăng ký KCB ban đầu năm 2020 như sau:

Stt

Tên CSKCB

Hạng BV


CSKCB

Địa chỉ

1

Bệnh viện Công an tỉnh

III

66024

Thành phố Buôn Ma Thuột

2

Công ty TNHH Hoàn Hảo Medic Ban

TĐ hạng III,
ngoài công
lập

66237

Thành phố Buôn Ma Thuột

3

PKĐK Medic Đất Việt

TĐ hạng III,
ngoài công
lập

66238

Thành phố Buôn Ma Thuột

4

Công ty cổ phần BVĐK Cao nguyên

III, ngoài
công lập

66239

Thành phố Buôn Ma Thuột

5

Công ty cổ phần đầu tư giáo dục và y
tế Sài Gòn - Ban Mê

TĐ hạng III,
ngoài công
lập

66245

Thành phố Buôn Ma Thuột

6

Bệnh viện đa khoa thành phố BMT

II

66003

Thành phố Buôn Ma Thuột

7

Trạm y tế phường Thắng Lợi

 

66025

Thành phố Buôn Ma Thuột

8

Trạm y tế phường Tân Lợi

 

66028

Thành phố Buôn Ma Thuột

9

Trạm y tế phường Tân Tiến

 

66042

Thành phố Buôn Ma Thuột

10

Trạm y tế phường Tân Lập

 

66009

Thành phố Buôn Ma Thuột

11

Trạm y tế phường Tân Hoà

 

66011

Thành phố Buôn Ma Thuột

12

Trạm y tế phường Tân An

 

66012

Thành phố Buôn Ma Thuột

13

Trạm y tế phường Tự An

 

66044

Thành phố Buôn Ma Thuột

14

Trạm y tế phường Ea Tam

 

66051

Thành phố Buôn Ma Thuột

15

Trạm y tế phường Tân Thành

 

66031

Thành phố Buôn Ma Thuột

16

Trạm y tế phường Khánh Xuân

 

66052

Thành phố Buôn Ma Thuột

17

Trạm y tế phường Thành Công

 

66030

Thành phố Buôn Ma Thuột

18

Trạm y tế phường Thành Nhất

 

66014

Thành phố Buôn Ma Thuột

19

Trạm y tế phường Thống Nhất

 

66013

Thành phố Buôn Ma Thuột

20

Trạm y tế xã Hoà Thuận

 

66053

Thành phố Buôn Ma Thuột

21

Trạm y tế xã Ea Kao

 

66057

Thành phố Buôn Ma Thuột

22

Trạm y tế xã Ea Tu

 

66055

Thành phố Buôn Ma Thuột

23

Trạm y tế xã Hoà Thắng

 

66056

Thành phố Buôn Ma Thuột

24

Trạm y tế xã Hoà Khánh

 

66059

Thành phố Buôn Ma Thuột

25

Trạm y tế xã Hoà Xuân

 

66060

Thành phố Buôn Ma Thuột

26

Trạm y tế xã Hoà Phú

 

66058

Thành phố Buôn Ma Thuột

27

Trạm Y tế Xã Cư ÊBur

 

66054

Thành phố Buôn Ma Thuột

28

Trung tâm y tế huyện Krông Pắk

III

66004

Huyện Krông Pắk

29

Trạm y tế thị trấn Phước An

 

66171

Huyện Krông Pắk

30

Trạm y tế xã Krông Búk

 

66172

Huyện Krông Pắk

31

Trạm y tế xã Ea Kly

 

66173

Huyện Krông Pắk

32

Trạm y tế xã Ea Kênh

 

66174

Huyện Krông Pắk

33

Trạm y tế xã Ea Phê

 

66175

Huyện Krông Pắk

34

Trạm Y tế Xã Ea KNuec

 

66176

Huyện Krông Pắk

35

Trạm y tế xã Ea Yông

 

66177

Huyện Krông Pắk

36

Trạm y tế xã Hòa An

 

66178

Huyện Krông Pắk

37

Trạm y tế xã Ea Kuăng

 

66179

Huyện Krông Pắk

38

Trạm Y tế Xã Hoà Đông

 

66180

Huyện Krông Pắk

39

Trạm y tế xã Ea Hiu

 

66181

Huyện Krông Pắk

40

Trạm y tế xã Hòa Tiến

 

66182

Huyện Krông Pắk

41

Trạm y tế xã Tân Tiến

 

66183

Huyện Krông Pắk

42

Trạm y tế xã Vụ Bổn

 

66184

Huyện Krông Pắk

43

Trạm y tế xã Ea Uy

 

66185

Huyện Krông Pắk

44

Trạm y tế xã Ea Yiêng

 

66186

Huyện Krông Pắk

45

Trung tâm y tế huyện Ea Kar

III

66005

Huyện Ea Kar

46

Trạm y tế xã Ea Ô

 

66140

Huyện Ea Kar

47

Trạm y tế xã Xuân Phú

 

66133

Huyện Ea Kar

48

Trạm y tế xã Cư Ni

 

66138

Huyện Ea Kar

49

Trạm y tế xã Cư Elang

 

66144

Huyện Ea Kar

50

Trạm y tế xã Ea Sar

 

66222

Huyện Ea Kar

51

Trạm y tế xã Cư Huê

 

66134

Huyện Ea Kar

52

Trạm y tế xã Ea Păl

 

66139

Huyện Ea Kar

53

Trạm Y tế Thị trấn Ea Knốp

 

66131

Huyện Ea Kar

54

Trạm y tế xã Cư Jang

 

66142

Huyện Ea Kar

55

Trạm y tế xã Cư Bông

 

66141

Huyện Ea Kar

56

Trạm y tế xã Ea Đar

 

66136

Huyện Ea Kar

57

Trạm y tế xã Ea Sô

 

66132

Huyện Ea Kar

58

Trạm Y tế Xã Ea Kmút

 

66137

Huyện Ea Kar

59

Trạm y tế xã Cư Prông

 

66143

Huyện Ea Kar

60

Trạm Y tế Thị trấn Ea Kar

 

66130

Huyện Ea Kar

61

Trạm Y tế Xã Ea Tih

 

66135

Huyện Ea Kar

62

Trung tâm y tế huyện M'Đrăk

III

66006

Huyện M' Đrắk

63

Trạm Y tế Thị trấn M'Đrắk

 

66145

Huyện M' Đrắk

64

Trạm y tế xã Cư Prao

 

66146

Huyện M' Đrắk

65

Trạm y tế xã Ea Pil

 

66147

Huyện M' Đrắk

66

Trạm y tế xã Ea Lai

 

66148

Huyện M' Đrắk

67

Trạm Y tế Xã Ea H'MLay

 

66149

Huyện M' Đrắk

68

Trạm y tế xã Krông Jing

 

66150

Huyện M' Đrắk

69

Trạm Y tế Xã Ea M'Doal

 

66151

Huyện M' Đrắk

70

Trạm y tế xã Ea Riêng

 

66152

Huyện M' Đrắk

71

Trạm Y tế Xã Cư M'ta

 

66153

Huyện M' Đrắk

72

Trạm y tế xã Cư Króa

 

66154

Huyện M' Đrắk

73

Trạm y tế xã Krông á

 

66155

Huyện M' Đrắk

74

Trạm y tế xã Ea Trang

 

66156

Huyện M' Đrắk

75

Trạm y tế xã Cư San

 

66224

Huyện M' Đrắk

76

Trung tâm y tế huyện Krông Bông

III

66007

Huyện Krông Bông

77

Trạm y tế Thị trấn Krông Kmar

 

66157

Huyện Krông Bông

78

Trạm y tế xã Dang Kang

 

66158

Huyện Krông Bông

79

Trạm y tế xã Cư Kty

 

66159

Huyện Krông Bông

80

Trạm y tế xã Hòa Thành

 

66160

Huyện Krông Bông

81

Trạm y tế xã Hòa Tân

 

66161

Huyện Krông Bông

82

Trạm y tế xã Hòa Phong

 

66162

Huyện Krông Bông

83

Trạm y tế xã Hòa Lễ

 

66163

Huyện Krông Bông

84

Trạm y tế xã Yang Reh

 

66164

Huyện Krông Bông

85

Trạm y tế xã Ea Trul

 

66165

Huyện Krông Bông

86

Trạm y tế xã Khuê Ngọc Điền

 

66166

Huyện Krông Bông

87

Trạm y tế xã Cư Pui

 

66167

Huyện Krông Bông

88

Trạm y tế xã Hòa Sơn

 

66168

Huyện Krông Bông

89

Trạm y tế xã Cư Drăm

 

66169

Huyện Krông Bông

90

Trạm y tế xã Yang Mao

 

66170

Huyện Krông Bông

91

Trung tâm y tế huyện Lắk

III

66008

Huyện Lắk

92

Trạm y tế thị trấn Liên Sơn

 

66202

Huyện Lắk

93

Trạm y tế xã Yang Tao

 

66203

Huyện Lắk

94

Trạm y tế xã Bông Krang

 

66204

Huyện Lắk

95

Trạm y tế xã Đắk Liêng

 

66205

Huyện Lắk

96

Trạm y tế xã Buôn Triết

 

66206

Huyện Lắk

97

Trạm y tế xã Buôn Tría

 

66207

Huyện Lắk

98

Trạm y tế xã Đắk Phơi

 

66208

Huyện Lắk

99

Trạm y tế xã Đắk Nuê

 

66209

Huyện Lắk

100

Trạm y tế xã Krông Nô

 

66210

Huyện Lắk

101

Trạm y tế xã Nam Ka

 

66211

Huyện Lắk

102

Trạm Y tế Xã Ea R'Bin

 

66212

Huyện Lắk

103

Trung tâm y tế huyện Krông Ana

III

66010

Huyện Krông Ana

104

Trạm Y tế Thị trấn Buôn Trấp

 

66187

Huyện Krông Ana

105

Trạm y tế xã Quảng Điền

 

66200

Huyện Krông Ana

106

Trạm Y tế Xã Bình Hòa

 

66199

Huyện Krông Ana

107

Trạm y tế xã Ea Bông

 

66196

Huyện Krông Ana

108

Trạm y tế xã Ea Na

 

66194

Huyện Krông Ana

109

Trạm y tế xã Dray Sáp

 

66193

Huyện Krông Ana

110

Trạm y tế xã Dur Kmăl

 

66198

Huyện Krông Ana

111

Trạm Y tế Xã Băng A Drênh

 

66197

Huyện Krông Ana

112

Trung tâm y tế huyện Cư M'gar

III

66015

Huyện Cư M'gar

113

Trạm y tế Thị trấn Quảng Phú

 

66090

Huyện Cư M'gar

114

Trạm y tế thị trấn Ea Pốk

 

66089

Huyện Cư M'gar

115

Trạm y tế xã Quảng Tiến

 

66091

Huyện Cư M'gar

116

Trạm y tế xã Cư Suê

 

66103

Huyện Cư M'gar

117

Trạm Y tế Xã Ea D'Rơng

 

66101

Huyện Cư M'gar

118

Trạm y tế xã Ea M'DRóh

 

66098

Huyện Cư M'gar

119

Trạm y tế xã Ea Tul

 

66096

Huyện Cư M'gar

120

Trạm y tế xã Ea Kiết

 

66092

Huyện Cư M'gar

121

Trạm Y tế Xã Cuor Đăng

 

66104

Huyện Cư M'gar

122

Trạm y tế xã Cư Dliê M'nông

 

66094

Huyện Cư M'gar

123

Trạm y tế xã Quảng Hiệp

 

66099

Huyện Cư M'gar

124

Trạm y tế xã Ea Kuêh

 

66213

Huyện Cư M'gar

125

Trạm y tế xã Ea Kpam

 

66097

Huyện Cư M'gar

126

Trạm y tế xã Ea Tar

 

66093

Huyện Cư M'gar

127

Trạm Y tế Xã Ea H'đinh

 

66095

Huyện Cư M'gar

128

Trạm Y tế Xã Ea M'nang

 

66102

Huyện Cư M'gar

129

Trạm Y tế Xã Cư M'gar

 

66100

Huyện Cư M'gar

130

Trung tâm y tế huyện Ea Súp

III

66016

Huyện Ea Súp

131

Trạm y tế thị trấn Ea súp

 

66074

Huyện Ea Súp

132

Trạm y tế xã Ya lốp

 

66075

Huyện Ea Súp

133

Trạm y tế xã Ea Rốk

 

66076

Huyện Ea Súp

134

Trạm y tế xã Ya Tờ Mốt

 

66077

Huyện Ea Súp

135

Trạm y tế xã Ea Lê

 

66078

Huyện Ea Súp

136

Trạm y tế xã Cư Kbang

 

66079

Huyện Ea Súp

137

Trạm y tế xã Ea Bung

 

66080

Huyện Ea Súp

138

Trạm Y tế Xã Cư M'Lan

 

66081

Huyện Ea Súp

139

Trạm y tế xã Ia Jlơi

 

66214

Huyện Ea Súp

140

Trạm y tế Xã Ia R Vê

 

66215

Huyện Ea Súp

141

Trung tâm y tế huyện Krông Năng

III

66017

Huyện Krông Năng

142

Trạm y tế thị trấn Krông Năng

 

66118

Huyện Krông Năng

143

Trạm y tế 49

 

66047

Huyện Krông Năng

144

Trạm y tế xã Đliê Ya

 

66119

Huyện Krông Năng

145

Trạm y tế xã Ea Tóh

 

66120

Huyện Krông Năng

146

Trạm y tế xã Ea Tam

 

66121

Huyện Krông Năng

147

Trạm y tế xã Phú Lộc

 

66122

Huyện Krông Năng

148

Trạm y tế xã Tam Giang

 

66123

Huyện Krông Năng

149

Trạm y tế xã Ea Hồ

 

66124

Huyện Krông Năng

150

Trạm y tế xã Phú Xuân

 

66125

Huyện Krông Năng

151

Trạm y tế xã Cư Klông

 

66126

Huyện Krông Năng

152

Trạm y tế xã Ea Tân

 

66127

Huyện Krông Năng

153

Trạm Y tế Xã Ea Puk

 

66128

Huyện Krông Năng

154

Trạm y tế xã Ea Dăh

 

66129

Huyện Krông Năng

155

Trung tâm y tế huyện EaH'leo

III

66019

Huyện Ea H'leo

156

Trạm Y tế Thị trấn Ea Drăng

 

66061

Huyện Ea H'leo

157

Trạm y tế xã Ea Nam

 

66073

Huyện Ea H'leo

158

Trạm y tế xã Ea Tir

 

66225

Huyện Ea H'leo

159

Trạm y tế xã Ea Khal

 

66068

Huyện Ea H'leo

160

Trạm Y tế Xã Dlê Yang

 

66072

Huyện Ea H'leo

161

Trạm y tế xã Ea Hiao

 

66067

Huyện Ea H'leo

162

Trạm y tế xã Ea Sol

 

66063

Huyện Ea H'leo

163

Trạm y tế xã Ea Ral

 

66064

Huyện Ea H'leo

164

Trạm Y tế Xã Ea H'leo

 

66062

Huyện Ea H'leo

165

Trạm y tế xã Ea Wy

 

66065

Huyện Ea H'leo

166

Trạm y tế xã Cư Mốt

 

66066

Huyện Ea H'leo

167

Trạm y tế Xã Cư A Mung

 

66216

Huyện Ea H'leo

168

Trạm Y tế Xã Ea H'leo

 

66062

Huyện Ea H'leo

169

Trạm y tế xã Ea Wy

 

66065

Huyện Ea H'leo

170

Trạm y tế xã Cư Mốt

 

66066

Huyện Ea H'leo

171

Trạm y tế Xã Cư A Mung

 

66216

Huyện Ea H'leo

172

Trung tâm y tế huyện Buôn Đôn

III

66020

Huyện Buôn Đôn

173

Trạm y tế xã Krông Na

 

66082

Huyện Buôn Đôn

174

Trạm y tế xã Ea Huar

 

66083

Huyện Buôn Đôn

175

Trạm y tế xã Ea Wel

 

66084

Huyện Buôn Đôn

176

Trạm y tế xã Tân Hòa

 

66085

Huyện Buôn Đôn

177

Trạm y tế xã Cuôr Knia

 

66086

Huyện Buôn Đôn

178

Trạm y tế xã Ea Bar

 

66087

Huyện Buôn Đôn

179

Trạm y tế xã Ea Nuôl

 

66088

Huyện Cư Kuin

180

Trung tâm y tế huyện Cư Kuin

III

66021

Huyện Cư Kuin

181

Trạm y tế xã Ea Ktur

 

66189

Huyện Cư Kuin

182

Trạm y tế xã Ea Tiêu

 

66190

Huyện Cư Kuin

183

Trạm y tế xã Cư Êwi

 

66188

Huyện Cư Kuin

184

Trạm y tế xã Ea Hu

 

66192

Huyện Cư Kuin

185

Trạm y tế xã Hòa Hiệp

 

66195

Huyện Cư Kuin

186

Trạm y tế xã Ea Ning

 

66221

Huyện Cư Kuin

187

Trạm y tế xã Ea Bhốk

 

66191

Huyện Cư Kuin

188

Trạm y tế xã Dray Bhăng

 

66201

Huyện Cư Kuin

189

Bệnh viện đa khoa khu vực 333

III

66022

Huyện Ea Kar

190

Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ

II

66220

Thị xã Buôn Hồ

191

Trạm y tế phường Thống Nhất

 

66114

Thị xã Buôn Hồ

192

Trạm y tế Phường Đạt Hiếu

 

66226

Thị xã Buôn Hồ

193

Trạm y tế phường Đoàn Kết

 

66111

Thị xã Buôn Hồ

194

Trạm y tế Phường An Lạc

 

66227

Thị xã Buôn Hồ

195

Trạm y tế Phường An Bình

 

66228

Thị xã Buôn Hồ

196

Trạm y tế Phường Thiện An

 

66229

Thị xã Buôn Hồ

197

Trạm y tế xã Ea Blang

 

66112

Thị xã Buôn Hồ

198

Trạm y tế xã Cư Bao

 

66117

Thị xã Buôn Hồ

199

Trạm Y tế Xã Ea Drông

 

66113

Thị xã Buôn Hồ

200

Trạm y tế xã Ea Siên

 

66115

Thị xã Buôn Hồ

201

Bệnh viện đa khoa Hoà Bình

III, ngoài
công lập

66032

Huyện Krông Búk

202

Trạm y tế xã Bình Thuận

 

66116

Huyện Krông Búk

203

Trạm y tế Phường Bình Tân

 

66230

Huyện Krông Búk

204

Trạm y tế xã Cư Pơng

 

66108

Huyện Krông Búk

205

Trạm y tế xã Cư Né

 

66106

Huyện Krông Búk

206

Trạm y tế xã Ea Ngai

 

66110

Huyện Krông Búk

 207

Trạm y tế xã Ea Sin

 

66223

Huyện Krông Búk

 208

Trạm Y tế Xã Pơng Drang

 

66109

Huyện Krông Búk

 209

Trạm y tế xã Tân Lập

 

66217

Huyện Krông Búk

 210

Trạm Y tế Xã Chư KBô

 

66107

Huyện Krông Búk

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

"Bộ TT&TT cần xây dựng chiến lược phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030"

"Bộ TT&TT cần xây dựng chiến lược phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030"

Thẻ BHYT điện tử - triển khai nâng cao chất lượng phục vụ

Thẻ BHYT điện tử - triển khai nâng cao chất lượng phục vụ

Thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân - Quy định mới ai cũng cần phải biết

Thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân - Quy định mới ai cũng cần phải biết

Bảo hiểm xã hội Việt Nam - Sử dụng tin nhắn SMS để tương tác với người dân doanh nghiệp

Bảo hiểm xã hội Việt Nam - Sử dụng tin nhắn SMS để tương tác với người dân doanh nghiệp

Mã định danh y tế - Mỗi người dân có 1 mã duy nhất

Mã định danh y tế - Mỗi người dân có 1 mã duy nhất

Trường hợp nào được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh BHYT

Trường hợp nào được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh BHYT

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia

Xây dựng Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, hoàn thành trong tháng 12/2019

Xây dựng Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, hoàn thành trong tháng 12/2019

Thủ tướng ký quyết định thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia

Thủ tướng ký quyết định thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia

Bộ Công Thương phải rà soát giá bán lẻ điện bình quân quý III/2019

Bộ Công Thương phải rà soát giá bán lẻ điện bình quân quý III/2019

Made in Vietnam: Chống gian lận xuất xứ cần chiến lược dài hơi

Made in Vietnam: Chống gian lận xuất xứ cần chiến lược dài hơi

Gần 6.400 tỷ đồng cho Dự án NMTĐ Ialy mở rộng

Gần 6.400 tỷ đồng cho Dự án NMTĐ Ialy mở rộng

Tin mới cập nhật

SAIGONTEL hợp tác Ecologic Engineering để phát triển hạ tầng, công nghiệp và đổi mới sáng tạo trị giá lên đến 4 tỉ USD

SAIGONTEL hợp tác Ecologic Engineering để phát triển hạ tầng, công nghiệp và đổi mới sáng tạo trị giá lên đến 4 tỉ USD

Máy khử khuẩn thang máy Airtech Thế Long - Lựa chọn mới cho người dùng thông minh chống dịch COVID-19

Máy khử khuẩn thang máy Airtech Thế Long - Lựa chọn mới cho người dùng thông minh chống dịch COVID-19

Cadillac Lyriq 2023: Hết hàng chỉ sau 10 phút mở bán

Cadillac Lyriq 2023: Hết hàng chỉ sau 10 phút mở bán

Tri ân các anh hùng tuyến đầu chống dịch Covid-19

Tri ân các anh hùng tuyến đầu chống dịch Covid-19

Nền tảng Công nghệ số Viettel - Giải pháp đón đầu xu thế TMĐT của thế giới

Nền tảng Công nghệ số Viettel - Giải pháp đón đầu xu thế TMĐT của thế giới

Dấu ấn về phong cách lãnh đạo: Gương mẫu Quyết liệt hành động

Dấu ấn về phong cách lãnh đạo: Gương mẫu Quyết liệt hành động

Gặp gỡ ICT đầu xuân 2021: Chuyển đổi số Quốc gia cơ hội đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao

Gặp gỡ ICT đầu xuân 2021: Chuyển đổi số Quốc gia cơ hội đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao

JVE đề xuất hầm, cao tốc ngầm chống úng ngập và ùn tắc dọc sông Tô Lịch

JVE đề xuất hầm, cao tốc ngầm chống úng ngập và ùn tắc dọc sông Tô Lịch

Xử lý mùi bãi rác Nam Sơn thành công nhờ tâm huyết của lãnh đạo Hà Nội và công nghệ Nano Nhật Bản

Xử lý mùi bãi rác Nam Sơn thành công nhờ tâm huyết của lãnh đạo Hà Nội và công nghệ Nano Nhật Bản

Thí điểm xử lý mùi bãi rác Nam Sơn: Càng sục nano càng hết mùi hôi thối

Thí điểm xử lý mùi bãi rác Nam Sơn: Càng sục nano càng hết mùi hôi thối

Mùi "hôi thối" tại hồ H4 gần như đã bị triệt tiêu bằng công nghệ Bio-Nano của Nhật Bản

Mùi "hôi thối" tại hồ H4 gần như đã bị triệt tiêu bằng công nghệ Bio-Nano của Nhật Bản

Tin đọc nhiều

Thẻ BHYT điện tử - triển khai nâng cao chất lượng phục vụ

Thẻ BHYT điện tử - triển khai nâng cao chất lượng phục vụ

Mã định danh y tế - Mỗi người dân có 1 mã duy nhất

Mã định danh y tế - Mỗi người dân có 1 mã duy nhất

Xây dựng Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, hoàn thành trong tháng 12/2019

Xây dựng Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, hoàn thành trong tháng 12/2019

Chuyển đổi số Việt Nam: Cơ hội không ít - Thách thức rất nhiều

Chuyển đổi số Việt Nam: Cơ hội không ít - Thách thức rất nhiều

VCCI: Cần loại bỏ giá điện, xăng dầu khỏi danh mục bí mật Nhà nước

VCCI: Cần loại bỏ giá điện, xăng dầu khỏi danh mục bí mật Nhà nước

Hà Nội: Nghịch lý nước sạch cấp tận nhà nhưng người dân không dùng!

Hà Nội: Nghịch lý nước sạch cấp tận nhà nhưng người dân không dùng!

Phú Yên: Chuyển đổi số là nền tảng để xây dựng thành phố thông minh

Phú Yên: Chuyển đổi số là nền tảng để xây dựng thành phố thông minh

Giáo dục sẽ là dịch vụ công được yêu cầu không dùng tiền mặt đầu tiên

Giáo dục sẽ là dịch vụ công được yêu cầu không dùng tiền mặt đầu tiên

Cần có hành lang để sáng tạo khoa học công nghệ phát triển

Cần có hành lang để sáng tạo khoa học công nghệ phát triển

Viettel Post đạt mốc doanh thu hơn 3 nghìn tỷ đồng trong thời kỳ chuyển hướng thành công ty công nghệ

Viettel Post đạt mốc doanh thu hơn 3 nghìn tỷ đồng trong thời kỳ chuyển hướng thành công ty công nghệ

Video xem nhiều

Koenigsegg Jesko khoe xe có không ít hơn 34 lớp sơn

Koenigsegg Jesko khoe xe có không ít hơn 34 lớp sơn

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Mây vờn đỉnh núi Chu Va

Mây vờn đỉnh núi Chu Va

Khám phá Huawei Mate X đối thủ của Galaxy Fold tại IFA 2019

Khám phá Huawei Mate X đối thủ của Galaxy Fold tại IFA 2019

"Gã khổng lồ" công nghệ Apple đã chính thức phát hành thẻ tín dụng có tên Apple Card

"Gã khổng lồ" công nghệ Apple đã chính thức phát hành thẻ tín dụng có tên Apple Card

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2019)

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2019)

Sếp nhà bán lẻ làm lộ ngày bán iPhone 11

Sếp nhà bán lẻ làm lộ ngày bán iPhone 11

Giới thiệu Laptop Gram 14’’ Z980-G của LG

Giới thiệu Laptop Gram 14’’ Z980-G của LG

Cyber-Shot RX100 VII: Siêu phẩm mới gia nhập gia đình Sony

Cyber-Shot RX100 VII: Siêu phẩm mới gia nhập gia đình Sony

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam Góp ý dự thảo Đề án chuyển đổi số Quốc gia

Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam Góp ý dự thảo Đề án chuyển đổi số Quốc gia

PVOIL Cup 2019 chính thức khởi tranh - Vượt lên thử thách
28/09/2019
iOS 13: Những trải nghiệm đầu tiên sau khi cài đặt bản chính thức được Apple công bố
20/09/2019
An Giang: Rộn ràng lễ hội đua bò vùng bảy núi chùa Rô
18/09/2019
Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ
10/09/2019
Hà Nội khai trương hệ thống sóng điện từ hội tụ không xâm lấn điều trị ung thư
29/08/2019
Thủ tướng Mahathir Mohamad: 'Xe đẹp, khoẻ nhưng tiếc mới được lái 100km/h'
28/08/2019
Grab tiếp tục rót hàng trăm triệu USD, taxi truyền thông của Việt Nam sẽ ra sao?
26/08/2019
Giải đua xe địa hình Việt Nam VOC đổi tên thành PVOIL Cup, khai mạc ngày 28/9/2019
21/08/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
Fadil không bung túi khí khi va chạm gốc cây tại Hải Dương: Vinfast nói gì?
18/08/2019
VNPT xin triển khai thử nghiệm 5G tại TP Hồ Chí Minh từ tháng 9/2019
12/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019
Doanh nghiệp gặp nhiều vướng mắc trong sử dụng hoá đơn điện tử
23/07/2019
Tiến sĩ Trần Văn Mạnh (Trung tâm Khuyến nông Quốc gia) đánh giá, việc phát triển sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao nói riêng và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói chung là hướng đi đúng, tạo động lực mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam.
Kinh nghiệm quá hữu ích. Cần phổ biến ngay cho các cháu nhỏ.
Chúc mừng ngày thành lập ngành Bưu điện Việt Nam
Bài viết rất hay và ý nghĩa về eKGIS và hội thảo CNTT. Cảm ơn tác giả
Tình yêu , cống hiến ,nổ lực đã vượt qua những trở ngại tưởng chừng như không bao giờ qua được. Chúc Mừng Con người Đẹp , chúng tôi luôn tự hào !
Giờ mình mới biết - Chúc mừng chúc mừng con người Đẹp